Wersja językowa: Polska Slovenský Deutsch

NAŠE SLUŽBY

Obchodný úrad prosperuje nielen na domácom trhu, ale aj na domácom a zahraničnom trhu. Dodávame tak maloobchodných zákazníkov, ako aj spoločnosti pôsobiace v oblasti Krosno a okolia vo všetkých druhoch stavebných materiálov, ale to nie je koniec našej činnosti.
VNÚTORNÉ OMIETKY
ZÁRUKA BUDOV
VÝSTUPY STROJA

NAJLEPŠIE MATERIÁLY

CEMENT · VÁPNO · STAVEBNÁ CHÉMIA · ŽĽABY · FARBY · PLASTICKÉ IZOLÁCIE · TEPELNÁ IZOLÁCIA · DRAINAGE · CLINDER · STENY · SUCHÁ KONŠTRUKCIA · KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

NAŠE PROJEKTY

 • ZATEPĽOVANIE BUDOV

  Vybrané projektyt

 • Montáž oceľových konštrukcií

  Vybrané projekty

 • Strojné omietky

  Vybrané projekty

 • Výstuž a základy

  Vybrané projekty

 • Single-rodinného bývania

  Vybrané projekty

 • Subdodávky

  Vybrané projekty

KONTAKT

V každej fáze výstavby poskytujeme odborné poradenstvo v technických a technologických záležitostiach. Veľký dôraz kladieme na vysokú kvalitu použitých stavebných materiálov, ktoré ponúkajú našim klientom iba osvedčené a odporúčané riešenia.
MIROSŁAW STEFANIUK Manažér stavebných prác  +48 509 233 053 mstefaniuk@pro-invest.pl